06 Σεπτέμβριος 2020

Επισκεφθείτε το μοναστήρι των Φυρρογείων

6:00 ΜΜ - 9:00 ΜΜ

An event every week that begins at 6:00pm on Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, repeating until 05/09/2020

An event every week that begins at 6:00pm on Κυριακή, repeating until 06/09/2020

Δείτε όλα
05 Σεπτέμβριος 2020

Επισκεφθείτε το μοναστήρι των Φυρρογείων

9:00 ΠΜ - 2:00 ΜΜ

An event every week that begins at 9:00am on Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, repeating until 05/09/2020

An event every week that begins at 6:00pm on Κυριακή, repeating until 06/09/2020

Δείτε όλα
04 Σεπτέμβριος 2020

Επισκεφθείτε το μοναστήρι των Φυρρογείων

9:00 ΠΜ - 2:00 ΜΜ

An event every week that begins at 9:00am on Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, repeating until 05/09/2020

An event every week that begins at 6:00pm on Κυριακή, repeating until 06/09/2020

Δείτε όλα
03 Σεπτέμβριος 2020

Επισκεφθείτε το μοναστήρι των Φυρρογείων

9:00 ΠΜ - 2:00 ΜΜ

An event every week that begins at 9:00am on Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, repeating until 05/09/2020

An event every week that begins at 6:00pm on Κυριακή, repeating until 06/09/2020

Δείτε όλα
02 Σεπτέμβριος 2020

Επισκεφθείτε το μοναστήρι των Φυρρογείων

9:00 ΠΜ - 2:00 ΜΜ

An event every week that begins at 9:00am on Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, repeating until 05/09/2020

An event every week that begins at 6:00pm on Κυριακή, repeating until 06/09/2020

Δείτε όλα
01 Σεπτέμβριος 2020

Επισκεφθείτε το μοναστήρι των Φυρρογείων

9:00 ΠΜ - 2:00 ΜΜ

An event every week that begins at 9:00am on Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, repeating until 05/09/2020

An event every week that begins at 6:00pm on Κυριακή, repeating until 06/09/2020

Δείτε όλα
31 Αύγουστος 2020

Επισκεφθείτε το μοναστήρι των Φυρρογείων

9:00 ΠΜ - 2:00 ΜΜ

An event every week that begins at 9:00am on Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, repeating until 05/09/2020

An event every week that begins at 6:00pm on Κυριακή, repeating until 06/09/2020

Δείτε όλα
30 Αύγουστος 2020

Επισκεφθείτε το μοναστήρι των Φυρρογείων

6:00 ΜΜ - 9:00 ΜΜ

An event every week that begins at 6:00pm on Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, repeating until 05/09/2020

An event every week that begins at 6:00pm on Κυριακή, repeating until 06/09/2020

Δείτε όλα
29 Αύγουστος 2020

Επισκεφθείτε το μοναστήρι των Φυρρογείων

9:00 ΠΜ - 2:00 ΜΜ

An event every week that begins at 9:00am on Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, repeating until 05/09/2020

An event every week that begins at 6:00pm on Κυριακή, repeating until 06/09/2020

Δείτε όλα
28 Αύγουστος 2020

Επισκεφθείτε το μοναστήρι των Φυρρογείων

9:00 ΠΜ - 2:00 ΜΜ

An event every week that begins at 9:00am on Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, repeating until 05/09/2020

An event every week that begins at 6:00pm on Κυριακή, repeating until 06/09/2020

Δείτε όλα