Θεατρική Παράσταση | Η ψεύτρα | Η πιο δυνατή | Η αρκούδα